NEN2580

Wat is NEN 2580?

NEN2580 is een Nederlandse norm voor het inmeten van woningen en gebouwen. Hierin staat aangegeven hoe en wat er gemeten moet worden. De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om inzicht te geven in de oppervlakte van de bewoonbare ruimte van een huis.

Voorheen waren er geen regels voor het inmeten van een woning. Zo kon het dat hetzelfde huis bij de ene makelaar 10 m2 groter was dan bij de ander. De verschillen ontstonden doordat elke makelaar zijn eigen manier van inmeten had. Een buitenruimte werd bijvoorbeeld meegerekend voor het woonoppervlak, al was dat niet de bedoeling.

Tegenwoordig worden alle inmetingen van koopwoningen gedaan volgens NEN2580.