Vastgoed

Wat is vastgoed?

Met vastgoed, of onroerend goed, wordt de grond en de gebouwen bedoeld die op de grond staan. Huizen, appartementencomplexen en bedrijfsgebouwen zijn allemaal vastgoed. Onroerend goed is niet verplaatsbaar, vandaar de term ‘vastgoed’, het gaat om ‘vaste goederen’. Juridisch spreek je over ‘onroerende zaken’, maar er wordt hetzelfde mee bedoeld als met de andere benamingen.

Onroerende zaken worden geregistreerd in het Kadaster. Hierin staan de gegevens over het gebouw, zoals waar het in Nederland zich bevindt, wat het is, hoe groot het is, wie de eigenaar is en de waarde.

Iedereen heeft met vastgoed te maken, of je nou in een huurhuis of in een koophuis woont. Denk aan de jaarlijkse OZB-aanslag. OZB is de afkorting van ‘onroerende zaak belasting’. Of de zakelijke rechten die op een pand rusten, zoals erfpacht, vruchtgebruik en appartementsrechten. Deze rechten worden in een notariële akte vastgelegd die weer in het Kadaster wordt opgenomen.

Een vastgoedstylist houdt zich bezig met het inrichten en aankleden van huizen, appartementen en bedrijfsgebouwen die verkocht moeten worden. Ook de tuin en het balkon horen daarbij.
Reactie plaatsen