Bestaat er een keurmerk voor vastgoedstylisten?
06 februari 2018 
3 min. leestijd

Bestaat er een keurmerk voor vastgoedstylisten?

Het antwoord op deze vraag kan heel kort zijn. In Nederland bestaat er op dit moment maar één keurmerk voor Vastgoedstylisten. Dat is “Keurmerkstylist Vastgoed”. Om duidelijk te maken waarom er maar één is en wat de overige keurmerken en certificaten inhouden, hieronder eerste de definitie van een keurmerk.

Een keurmerk is een compact, visueel kwaliteitsoordeel over een product of dienst, afkomstig van een betrouwbare bron. Je ziet (visueel) dus in een oogopslag (compact) dat het product / de dienst in orde is bevonden (kwaliteitsoordeel) door een onafhankelijke, deskundige instantie (betrouwbare bron). (bron: wikipedia)

Zoals je kunt lezen, zijn voor een keurmerk 2 zaken van belang. Een beeldmerk en een onafhankelijke en deskundige instantie die de beoordeling heeft uitgevoerd. Let vooral op het woord onafhankelijk! Verschillende opleidingsinstituten schermen met keurmerken. Maar dat zijn keurmerken die zij zelf in het leven hebben geroepen. In feite een contradictie. Een opleidingsinstituut kan nooit zijn eigen opleiding keuren. Dan ontstaat precies dezelfde situatie als in de bekende reclame van “Wij van wc-eend….”

Naast keurmerken bestaan er ook verschillende vastgoedstyling certificaten. Wat zeggen die over een opleiding en wat heb je er aan? Ook hier eerst de definitie van een certificaat volgens wiki, zodat duidelijk is wat een certificaat inhoudt.

Een certificaat is een schriftelijke verklaring, doorgaans, maar niet altijd, bedoeld als bewijsstuk voor de kwaliteit van een bedrijf, mens, dienst of product. Niet ieder bewijsstuk kan als certificaat worden aangemerkt: voor een trouwboekje of een kwitantie bijvoorbeeld wordt het woord niet gebruikt. Doorgaans liggen er diverse criteria ten grondslag aan de afgifte van een certificaat, zoals normen, wettelijke eisen of brancheregels. Het afgeven van een certificaat wordt meestal voorafgegaan door een controlehandeling zoals een inspectie, audit of andere vormen van verificatie. Op deze wijze kunnen zowel producten, processen, diensten, systemen of personen in aanmerking komen om een certificaat te verkrijgen.

Personen kunnen zich laten certificeren op een bepaald vakgebied. Het zijn brancheorganisaties dan wel belanghebbenden die de professie van een vakvrouw of vakman op een hoger niveau willen plaatsen. Niet altijd zijn persoonscertificeringen geaccrediteerd. (bron: wikipedia)

Bovenstaande geeft aan dat opleidingen wel hun eigen certificaat kunnen uitgeven. Aangezien er nog geen brancheregels of wettelijke eisen ten aanzien van ons vakgebied, vastgoedstyling, zijn, is het echter niet mogelijk om objectief een waardeoordeel over een behaald certificaat te geven.

In feite zijn alle certificaten die in ons vakgebied worden afgegeven ‘slechts’ een bewijs van deelname. Het certificaat laat zien dat je de betreffende opleiding bij dat betreffende instituut hebt gevolgd. Maar het zegt niets over hoe goed jij bent als vastgoedstylist en wat jou opleidingsniveau is (MBO, HBO, etc/?).

Hoe weet je dan welke opleiding het beste is? Welke instituut het beste bij jou past en waar je door kunt groeien naar expert niveau?

Hier een paar tips waar je bij de selectie van een opleiding op kunt letten:

  • Uit hoeveel lesuren/dagen/modules bestaat de gehele opleiding?
  • Welke onderwerpen worden er behandeld?
  • Wie zijn de docenten en wat is hun achtergrond?
  • Hoeveel persoonlijke aandacht en feedback krijg je van de docenten tijdens de opleiding?
  • Wordt de opgedane kennis getoetst voordat een certificaat wordt uitgereikt?
  • Is er na de opleiding de mogelijkheid om door te groeien binnen het vakgebied?

Het is dus aan jezelf om kritisch de verschillende vastgoedstylingopleidingen te beoordelen. Laat je niet gek maken door de genoemde certificaten en keurmerken.

Zoals al in de eerste alinea aangegeven, bestaat er in Nederland op dit moment maar één echt keurmerk namelijk, ’Keurmerkstylist Vastgoed’. Dit keurmerk kun je als vastgoedstylist pas krijgen nadat je minimaal 2 jaar het vak hebt uitgeoefend. Je zal vervolgens door een deskundige beoordelingscommissie worden getoetst op je vakbekwaamheid. Meer informatie vind je hier >>

Ursula Ouwerkerk en Liesbeth Oldeman zijn beide Keurmerkstylisten Vastgoed

Dit keurmerk krijg je nooit na alleen het afronden van een opleiding. Juist in ons vak is praktijkervaring zo belangrijk. Daar leer je zo ontzettend veel van en dat maakt je uiteindelijk ook tot een echte professional. Er bestaat helaas nog geen mogelijkheid om in ons vakgebied een examen bij een onafhankelijk instituut af te leggen, waarmee je een officieel erkend diploma kunt krijgen. De certificaten bij alle opleidingen, ook de onze, zijn ‘slechts’ bewijzen van deelname. Mooier kunnen ook wij het niet maken 😉

Mocht je vragen hebben over onze opleiding? Schroom niet ons te bellen of te mailen of meld je aan voor een online informatiebijeenkomst. Op deze manier maak je kennis met de docenten, de inhoud van de opleiding en nog veel meer!

Reactie plaatsen